ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − هشت =

بستن
بستن

چگونه روزهای هفته را به انگلیسی با تاریخچه و داستان کوتاه یاد بگیریم؟

چگونه روزهای هفته را به انگلیسی با تاریخچه و داستان کوتاه یاد بگیریم؟

آموزش روزهای هفته به زبان انگلیسی

 هفته در ایران باستان وجود نداشته‌ است و نزد ایرانیان گاهشماری  بر پایهٔ روزهای ماه بوده‌ است. به این ترتیب که هر روز به ایزدی منسوب بوده و نامی داشته‌ است. به عنوان مثال، روزِ اول هر ماه، به نامِ هورمزد (هرمز)، روزِ دوم به نامِ وهومن (هومن یا بهمن)، یا روز شانزدهم به نامِ ایزدبانو آناهیتا نامیده شده بود. هر روز که نامش با نام ماه یکسان بود به نیایش و جشن اختصاص پیدا میکرد. مفهومِ هفته از تمدن‌های همسایه در فرهنگ ایرانی وارد شده و پس از اسلام صورت امروزی گرفته‌ است.

نام روزهای هفت روز هفته، در بسیاری از زبان‌ها از نام کلاسیک سیاره در طالع بینی یونانی مشتق شده است. در برخی از زبان های دیگر، روزها از روی نوشته های الهی خدایان فرهنگ منطقه مربوطه نام گذاری شده است و هر کدام از آنها با یکشنبه و دوشنبه شروع میشود.

با آموزش اسامی روز های هفته به زبان انگلیسی همراه با مخفف و داستان کوتاه با ما همگام باشید. 🙂 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


گام 1 - روزهای هفته به انگلیسی

روزهای هفته به انگلیسی

روز های هفته به انگلیسی (the days of the week)

شروع هفته در کشورهای دیگر روز دوشنبه و روز تعطیلی آنها یکشنبه می باشد.

طبق استاندارد بین المللی، آغاز هفته، روز دوشنبه است، ولی در چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا روز آغازین هفته یکشنبه است.

در کشور ما ،ایران، روز آغازین هفته، شنبه و روز تعطیلی، جمعه می باشد.

در کشور های خارجه روزهای هفته به دودسته تقسیم می شوند: weekdays و weekends.

  • weekdays به معنی روزهای کاری است و بنابراین شامل ۵ روزی است که تعطیل نمی باشند (دوشنبه تا جمعه).
  • از سوی دیگر weekends به معنی روزهای آخر هفته است که تعطیل می باشند (Sunday و Saturday).

 

weekdays و weekends مخفف انگلیسی روز های هفته روز های هفته به فارسی روزهای هفته به انگلیسی
روز تعطیل، اولین روز هفته .Sun. - Su یکشنبه Sunday
روز کاری، دومین روز هفته .Mon. - Mo دوشنبه Monday
روز کاری، سومین روز .Tues. - Tu  سه شنبه Tuesday
روز کاری، چهارمین روز .Wed. - We  چهارشنبه Wednesday
روز کاری، پنجمین روز .Thurs. - Thur پنج شنبه Thursday
روز کاری، ششمین روز .Fri. - Fr جمعه Friday
تعطیل، روز آخر هفته .Sat. - Sa شنبه Saturday

 

روزهای هفته به انگلیسی

نامگذاری روز های هفته

نام های روزهای هفته در بیشتر زبان هایی که ریشه آنها زبان لاتین است، از تقویم رومی (Roman Calendar) گرفته شده است که براساس نام سیارات (planets) است و نام روزهای هفته از طریق این زبان ها وارد زبان انگلیسی شده اند.

 

براساس نام سیارات علت نامگذاری روز های هفته  days of the week
روز خورشید (Day of the Sun) بر اساس خورشید یا سول Sunday
روز ماه (Day of the Moon) بر اساس ماه یا لونا Monday
روز مریخ (Day of the Mars) بر اساس تیر (اسطوره‌شناسی نورس) Tuesday
روز عطارد (Day of the Mercury) بر اساس اودین (اسطوره‌شناسی نورس) Wednesday
روز مشتری (Day of the Jupiter) بر اساس ثور (اسطوره‌شناسی نورس) Thursday
روز زهره (Day of the Venus) بر اساس فریگ (اسطوره‌شناسی نورس) Friday
روز زحل (Day of the Saturn) بر اساس زحل یا ساترن Saturday

دانلود اسامی روز های هفته با لهجه امریکن و بریتیش

نامگذاری روزهای هفته در ایران

روزهای هفته ایرانی
شنبه کیوان شید
یکشنبه مهر شید
دوشنبه مه شید
سه شنبه بهرام شید
چهارشنبه تیر شید
پنج شنبه اورمزد شید
جمعه ناهید شید

 

روزهای هفته به انگلیسی

نکات کلیدی آموزش روز های هفته:

  • نام های روزهای هفته در زبان انگلیسی همیشه با حروف بزرگ (capital letters) نوشته می شوند.
  • همچنین برای ایام هفته از حرف اضافه on استفاده می شود.
  • نکته با افزودن s به آخر روز های هفته آنها را جمع می بندیم.
  • every و  each به معنی هر می باشد و قبل از اسامی روز های هفته قرار می گیرد. به عنوان مثال هر دوشنبه (every Monday) یعنی هر هفته دوشنبه ها

مثال:

 روز یکشنبه (یکشنبه)       on Sunda
یکشنبه ها     on Sundays
 
 جمعه می بینمت  .I’ll see you on Friday
 
جان هر شنبه به باشگاه می رود.    .John goes to the gym every Saturday
 
 ما هر یکشنبه به خانه پد بزرگ و مادر بزرگ می رویم. .We go the grandparents house each Sunday
 
 
روزهای هفته به انگلیسی

جملات سوالی در مورد ایام هفته:

(1)

  (امروز) چند شنبه است؟       ?A-    What day is it please
  ?  What day is it today       
?What day is today       
 
(امروز) سه شنبه است.                .B- It’s Wednesday
 
(2)
میشه به من بگی امروز چند شنبه است؟  ?A- Could you please tell me what day it is
 
 فکر میکنم امروز دوشنبه است.                                         .B-I think it’s Monday
 
(3)
کی به کلاس انگلیسی می روی؟               ?A: when do you go the English class
 
 پنج شنبه ها به کلاس انگلیسی می روم.   .B: I go the English class on Thursday
 
 
(4)
روز مورد علاقه شما چه روزی از هفته هست؟               ?A: What's your favorite day of the week
 
 روز مورد علاقه من جمعه هست.   .B: My favorite day of the week is Friday
 
 
روزهای هفته به انگلیسی

برخی از لغات و اصطلاحات مربوط به ایام هفته و ساعات روز:

به فارسی به انگلیسی به فارسی به انگلیسی
صبح in the morning روز/ روزها day/days
ظهر  at noon هفته/هفته ها week/weeks
بعد از ظهر in the afternoon این هفته this week
عصر in the evening هفته گذشته the previous week/last week
امروز صبح (صبح امروز) today morning هفته بعد next week
فردا بعد از ظهر  tomorrow evening دیروز   yesterday
سه شنبه بعدظهر Tuesday afternoon روز گذشته the previous day
پریروز day before yesterday امروز today
پس فردا day after tomorrow شب night
روز استراحت و تجدید قوا the day of rest امشب tonight
سال year دیشب last night
ماه month فردا tomorrow
ماه بعد the following  month  فردا شب tomorrow night
ماه گذشته the following  month روز بعد the following day
       
 
 

گام 2 - داستان کوتاه انگلسی روزهای هفته

داستان کوتاه انگلسی روزهای هفته

آموزش روزهای هفته با داستان کوتاه

روزهاي هفته     Days of the Week
 
.There are seven days of the week
هفت روز هفته وجود دارد. (روز های هفته 7 تا هست.)  
 
.Sunday is a day of rest for some people, but many people still have to work
یکشنبه، روز استراحت و تجدید قوا برای تعدادی افراد است. اما هنوز بسیاری از مردم مجبورند (در این روز) کار کنند. 
 
.Quite a few people go to church on a Sunday
عموما روز یکشنبه تعداد کمی از مردم به کلیسا می روند. 
 
.On Monday morning, we go back to school after the weekend
صبح روز دوشنبه (دوشنبه صبح)، بعد از (تعطیلات) آخر هفته به مدرسه برمیگردیم.
. Many people say that they don't like Monday because it is the beginning of the work week
بسیاری از مردم می گویند که روز دوشنبه را دوست ندارند، زیرا آغاز هفته کاری هست.
 
.Tuesday is a school day and a working day
سه شنبه، روز مدرسه و روز کاری هست.
.I don't think that there is anything special about a Tuesday
فکر نمی کنم چیز خاصی در مورد روز سه شنبه (برای گفتن) وجود داشته باشد.
 
.Wednesday is the middle of the work week
چهارشنبه وسط هفته ی کاری هست.
.On Thursday, many of the stores and malls stay open later
روز پنج شنبه، تعداد زیادی از فروشگاه ها و مراکز خرید تا دیر وقت باز می مانند.
.It gives you a chance to run some errands on a Thursday night
آن به شما فرصت و شانسی می دهد تا پنج شنبه شب خریدهایتان را انجام دهید.
 
.On Friday, you feel like the work week is nearly over 
روز جمعه احساسمی کنید که هفته کاری تمام شده است. (احساس خوشحالی)
."Some people say, "thank goodness it is Friday
بعضی از مردم می گویند:" شکر خدا امروز جمعه هست."
.They look forward to the weekend
آنها مشتاقانه منتظر آخر هفته هستند.
.On Saturday, many people can sleep in late
روز شنبه بسیاری از مردم می توانند تا دیر وقت بخوابند.
.People get errands done on Saturday
مردم در زور شنبه کارهای خود و خرده وظایف (خانه) را انجام می دهند.
.You see a lot of people in the grocery store on a Saturda
در روز شنبه می تواند بسیاری از مردم را در فروشگاه خوار و بار فروشی ببینید.
.Most children look forward to Saturday so that they can play with their friends
اکثر کودکان مشتاقانه منتظر شنبه هستند تا بتوانند تا دوستانشان بازی کنند.
 
.Then, Sunday comes again
سپس یکشنبه دوباره فرا می رسد. (می آید.)
.The weeks turn into months, and the months turn into years
هفته ها به ماه ها و ماه ها به سال ها تبدیل می شود.
.Time goes by quite quickly
زمان خیلی سریع می گذرد.
 

[audio mp3="http://wikichejoor.ir/wp-content/uploads/2019/09/days-of-the-week.mp3"][/audio]

 دانلود فایل صوتی 

 

با عرض احترام خدمت تک تک دوستان علاقمند به زبان انگلیسی

ضمن تشکر از شما عزیزان برای مطالعه این پست آموزشی 

داستان کوتاه فوق براساس روزهای کاری و آخر هفته کشور های خارجی نوشته شده هست. از شما دوستان خواهشمندیم در صورت تمایل داستان کوتاهی همانند بالا بر اساس روز های کاری و آخر هفته کشور مان ایران یا کشور خودتان بنویسید و برای ما ارسال نمایید تا با نام خودتان در وب سایت ویکی چجور منتشر گردد.

امیدواریم که این پست آموزشی مفید واقع شده باشد.

چنامچه سوالی در مورد روزهای هفته دارید در قسمت دیدگاه مطرح فرمایید. :-) 

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

  1. حکیمه فولادپنجه - 2019/09/08 - 3:27 ب.ظ
  2. payam - 2021/08/06 - 9:43 ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب