ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

بیست − چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب گدا

تعبیر خواب گدا

تعبیر خواب گدا

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تعبیر خواب گدا و فقیری

گدا در خواب درست عکس کسی است که مشاهده میکنیم. گدا در خواب گدا نیست، بلکه آقاست.

  • گدا در خوابهای ما انسانی است بزرگ منش، خیر و نیکوکار، بخشنده و کریم که بدون داشتن آشنایی قبلی، حتی بدون انگیزه موجه به ما کمک می کند و خیر و خوبی می رساند و خیر و خوبی می خواهد.

تعبیر خواب گدایی کردن مرد ثروتمند

اگر در خواب ببینید مرد بزرگی که شما او را در زندگی روزانه به ثروت و مکنت و قدرت می شناسید، گدایی می کند، دلیل بر این نیست که آن مرد بزرگ به فقر و مسکنت دچار می شود و محتاج و مستمند می گردد و به راستی گدا می شود.

  • بلکه نشان آن است که او مردی است خیر، نیکوکار و شریف که به مستمندان کمک می کند و دست ضعفا را می گیرد.

داستانی از احسان شخصی بنام حاج بهاء

مرد ثروتمندی بود بنام «حاج آقا بهاءالدین» به او را «حاجی بها» می شناختند و کسی هرگز برای گرفتن کمک به آنجا مراجعه نمی کردند. کسبه و اهالی آن می گفتند. او ثروت هنگفتی داشت، ولی معروف بود که گداها را از خود می راند و حتی یک سکه صناری هم به کسی کمک نمی کرد.

گداهای آن ناحیه خانه «حاجی بها» محله نیز به «حاج بها» خوشبین نبودند و پشت سرش بد و بیراه می گفتند و حتی شهرت داده بودند که او به وسیله نوکرش گداها را کتک می زند.

تصادفی شد و «حاجی بها» مرد. پسر نداشت. اما چندین دختر و چند داماد داشت. دامادها آمدند که ثروت او را تصاحب کنند. یکی از روحانیون آن محله را مرحوم «حاج بها» ناظر ماترک خود تعیین کرده بود.

همین ناظر بعدها روی منبر برای اهل محل گفت که «حاج بها» چه مرد بزرگ و نیکوکاری بوده که کسی خبر نداشته است. او به گدا پول نمی داد، اما خرج تحصیل عده کثیری از طلاب حوزه را می پرداخت و متقابلا خرج تحصیل دوازده دانشجوی ممتاز دانشکده طب آن تاریخ  را نیز تأمین می کرد. به بیمارستان رازی آن تاریخ و بیمارستانهای دیگر کمک می کرد. بیوه زنان و ایتام را سرپرستی می نمود و مخارج آنها را می پرداخت، اما همه این کارها را مخفیانه انجام می داد و اصرار داشت که هیچ کس از این اعمال نیک او مطلع نشود.

تازه بعد از مرگش بود که «حاج بها» به نیکنامی شهرت یافت و مردم برای او مجالس یادبود و ترحیم به پا کردند.

  • اگر در خواب مرد معروفی را در قالب گدا ببینید، بی تردید مردی است مثل «حاج بها» که کار نیک می کند و به دیگران خیر و خوبی می رساند و نمی خواهد کسی از رازش آگاه شود.

تعبیر خواب گدا شدن

اگر در خواب ببینید که خودتان گدا شده اید، خوب است؛ چون کاری نیک انجام می دهید و اگر در گذشته گناهی مرتکب شده باشید، توبه می کنید و توبه شما مقبول می افتد.

اگر در خواب ببینید که گدا شده اید و سئوال می کنید و از رهگذران کمک می خواهید،خواب شما می گوید آشکارا کار نیک انجام می دهید و این کارها را طوری می کنید که دیگران از آن مطلع می شوند.

تعبیر خواب گدایی کردن همراه با گریه

اگر در خواب ببینید به صدای بلند گریه و در همین حال گدایی می کنید، بقدر اشکی که می ریزید و گریه و ناله ای که می کنید، صداقت و صفا دارید و از این آزرده هستید که چرا دیگران حسن نیت شما را درک نمی کنند و از شما شاکر و سپاسگزار نیستند.

انتظار محبت با تعبیر خواب گدایی

اگر ببینید همه گدایی می کنند و تنها شما هستید که دست نیاز به سوی کسی پیش نمی برید، حقیقت این است که از دیگران انتظار محبت دارید. توقع شما این است که چرا دیگران شما را نمی فهمند و به نیازهای شما پاسخ نمی دهند.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب