ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

18 − هشت =

بستن
بستن

تعبیر خواب چاله

تعبیر خواب چاله

تعبیر خواب چاله

براساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چاله در خواب عینا همان است که در بیداری سر راهمان قرار می گیرد.

همانگونه که در بیداری وقتی به چاله می افتید، دچار مشکل و سختی می شوید، خواب نیز همین را می گوید. اندازه و میزان و مقدار مشکل به عمق و وسعت چاله بستگی دارد.

چنانچه در آستانه در ورودی خانه یا در درون خانه شما چاله ای پدید آمده باشد، نشان آن است که مشکلاتی برای شما به وجود می

آید و این مشکلات بیشتر خانوادگی است تا اجتماعی و یا کسبی و شغلی.

اگر چاله در اطاق یا آشپزخانه بود، به همسرتان مربوط می شود.

چنانچه ببینید کف اطاق مسکونی خانه و یا درون مطبخ جایی که معمولا همسرتان برای پختن غذا فعالیت می کند، چاله ای به وجود

آمده، بین شما و همسرتان اختلاف می افتد و این اختلاف به قدر چاله ای که در خواب دیده اید، عمیق و بزرگ است.

اگر در خواب خود ببینید که در راه عبورتان چاله ای هست، گرفتاری و مشکل مربوط به فعالیتها و مشغله حرفه ای شما است.

اگر در خواب از روی چاله بجهید و بپرید و عبور کنید، به طوریکه چاله پشت سرتان قرار بگیرد، خوب است. چون خواب می گوید دشواری را پشت سر می نهید.

به همین ترتیب اگر چاله در محل کارتان بود، مثل دکان، اداره، کارخانه؛ مشکلی در زمینه شغلی خواهید داشت.

اگر در خواب خود ببینید تعداد زیادی چاله در راه و اطرافتان به وجود آمده، خواب شما می گوید از آینده و موقعیتی که دارید، بیمناک هستید.

چنانچه خودتان را در خواب درون چاله مشاهده کنید، به شدت درگیر گرفتاری خواهید شد.

اگر بیرون چاله ایستاده باشید، در آستانه درگیری با مشکل هستید.

همانطور که بارها گفته ام، بیم و امیدهای ما به صورت سمبل هایی که می شناسیم یا خود معین کرده ایم، ظاهر می شوند.

چاله را در بیداری سمبل گرفتاری شناخته ایم. لذا در خوابهای ما نمی تواند مشخص کننده چیز دیگری باشد.

حتی ضرب المثل هایی درباره چاله و چاه داریم که این واقعیت را تایید می کند.

پس اگر در عالم خواب چاله هایی پیش پای خود دیدیم که از آن چاله ها به آسانی گذشتیم، خواب ما می گوید مشکلات و سختی ها را پشت سر می نهیم و به سلامت از آنها می گذریم.

اگر در خواب خود ناگهان چاله ای ببینید و بترسید، بدتر از آن است که چاله ای عظیم مشاهده کنید و نترسید.

اگر در خواب بترسید؛ چاله هرقدر هم کوچک باشد، نشان آن است که مشکل عظیم می باشد. عبور از روی چاله و بیرون آمدن از آن فرج است و بسیار نیکو است.

بدترین نوع چاله در خواب آن است که به گنداب مربوط باشد و یا درون چاله مذکور گل و لای و لجن متعفن وجود داشته باشد. گل و لای و لجن همچنان که می چسبد و اثر آن باقی می ماند، آثار سوء مشکلات هم مداوم و ممتد خواهد بود.

پر کردن چاله رفع و دفع مشکلات است که خیر آن به خودتان بر می گردد و هم به اکران می رسد.

اگر کسی را در چاله دیدید که از شما کمک می خواست و یا به او کمک کردید؛ در واقع خودتان از دیگران کمک انتظار دارید و در آینده کمک خواهید خواست.

 اگر کمک کنید، به شما کمک می شود و اگر بی تفاوت بگذرید، به استمداد شما هم  پاسخی نخواهند داد.

اگر خودتان را درون چاله ای دیدید که از دیگران کمک خواستید، خواب شما می گوید که در آینده کسی دچار مشکل می شود و دست طلب یاری به سوی شما دراز می کند و شما هم به او یاری می رسانید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب