ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

9 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب پیاله

تعبیر خواب پیاله

تعبیر خواب پیاله

براساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

نوشته اند پیاله کنیزک است، در حالیکه هیچ رابطه ای بین پیاله و کنیزک نیست، منهای این واقعیت که کنیز و غلام و کنیزک و برده در دنیای امروز ما جایی ندارند. اصلا هستند کسانی که نمی دانند کنیزک کیست و یا چیست و جز نامی که در کتابها خوانده اند، چیزی از آن نمی دانند. پس انسان امروز که خواب پیاله می بیند، خوابش هیچ رابطه ای با کنیز و کنیزک نمی تواند داشته باشد. در قسمت حرف «ب» کلمه «با دیه» نیز در این مورد نوشته ام که می توانید به آن مراجعه کنید.

اما با تحقیقی که انجام دادم و پرسجوی بسیاری از لغت شناسان و آگاهان کردم و از افراد سالمندتر از خودم نیز پرسیدم، فرقی است بین بادیه و پیاله.

بادیه را در گذشته از مس می ساختند و بزرگ بود؛ به طوری که یک خانواده و یا چند نفر دوست می توانستند در آن غذا بریزند و بخورند. تعبیر این بادیه را در جای خود نوشته ام.

پیاله

ظرفی است از گل پخته و کوچک که بیشتر برای انتقال مایعات و اغذیه مایع از ظرفی به ظرف دیگر و یا برای استفاده یک نفر بر سفره می نهادند و به کار می گرفتند. پیاله در خواب نماینده سهم و بخشی است از همه چیزهایی که نصیب ما می شود و یا باید نصیب ببریم. در این صورت پیاله کوچک سهم اندک و مختصر و پیاله بزرگتر بخش بیشتری است که به چنگ ما می افتد.

اگر در خواب خود ببینیم که پیاله ای در دست داریم، خواب ما گویای این است که چشم به راه بهروزی از جانب چیز یا کسی هستیم. اگر کارمند باشیم، ترفیع و اضافه حقوق و پاداش می طلبیم و اگر کاسب باشیم، دیده به راه سود بیشتری داریم و پیاله نماینده سهمی است که از تقدیر به ما و شما می دهند.

پیاله ی پر، توفیق است و پیاله ی خالی، بی نصیبی و انتظارعبث است.

پیاله آهنی، استحکام است، استحکام در اراده و خواستن و مقاومت و مداومت.

پیاله شکسته، غم است و چنانچه در خواب خود ببینید پیاله ی شکسته ای در دست دارید، انتظار غمی را داشته باشید که این غم تصویر زنده و گویایی از ناکامی و شکست در طلب است.

پیاله ی نقره،  فریب و نیرنگ است. معبران کلا دیدن فلزات قیمتی را در خواب نیکو نشناخته اند.

پیاله چینی، ظرافت است.

پیاله شیشه ای، شکنندگی و بی اعتباری در کارهاست.

پیاله پلاستیک و ملامین، خوشدلی واهی است و خویشتن را به سراب امیدوار نگه داشتن.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب