ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

نوزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سنجاق (انواع سنجاق ها)

تعبیر خواب سنجاق (انواع سنجاق ها)

تعبیر خواب سنجاق ها

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سنجاق در خواب دوست مهربان، یار شفیق و رفیق خوبی است که شما برای او ارزش زیاد قائل نیستید، اما وجود او برای شما بسیار مفید و مغتنم است.

  • این دوست خوب و شفیق و رفیق با وجود خردی و حقارت کارهای بزرگ انجام می دهد و در سختی ها و مشقات به یاری شما می شتابد و مفید و موثر واقع می شود.

خانم «آتیانوس» معبر یونانی میگفت:

سنجاق در خواب کلید مادر است که به هر دری بزنید، قفل بسته آن در را می گشاید و هر راه بسته ای را پیش رویتان باز می کند.

اگر در خواب ببینید سنجاق دارید، در صورتی که تشخیص دهید سنجاق محور خواب شما بوده، بسیار نیکو است و گویای این است که به کمک انسانی کوچک ولی سازگار و کارساز بر مشکلات توفیق می یابید.

تعبیر خواب سنجاق ته گرد

«سنجاق ته گرد» زنی است که هم در خانه کار میکند و هم در خارج خانه فعالیت دارد.

  • مانند خانم های آموزگار و دبیران دبیرستان ها و یا کارمندان زن دولت؛ همچنین خانم های پرستار.
  • اینگونه زنان در بیرون خانه چون مردان فعالند و به محض بازگشت به خانه، مجددا زن می شوند و مدیریت و دلسوزی خانواده را متعهد می گردند و برای فرزندانشان مادر هستند.

تعبیر خواب کلیپس

«کلیپس» خانمی است که همه افراد خانواده سخنانش را به گوش می گیرند و اطاعت می کنند و خودش موجب پیوند و همبستگی افراد فامیل می شود.

  • مانند مادر بزرگ هایی که در خانواده های ایرانی شأن و مقام والا دارند.

تعبیر خواب سنجاق سینه

«سنجاق سینه» زنی است کاردان و در عین حال بسیار زیبا که زیبایی او توجه و عنایت همگان را موجب می شود.

  • او در عین زیبایی کارآمد است و مغرور.
  • غرور او بخاطر تبار والائی است که دارد، اما خیلی کم کار میکند و بندرت دیده می شود.

تعبیر خواب سنجاق قفلی

«سنجاق قفلی» خدمتکار زنی است که همه کارهای خانه با اوست، ولی دیده نمی شود. ا

  • مور خانه را او انجام می دهد، ولی هیچکس از او تشکر نمی کند و چه بسا کارهای مفید او به نام دیگران تمام می شود.
  • این خدمتکار کاردان و زحمتکش بهترین غذاها را تهیه می کند و می پزد و سر سفره می فرستد، اما مهمانان از دست پخت خانم خانه تشکر و تحسین می کنند.
  • بدبخت ترین سنجاق ها سنجاق قفلی است که مشکل ترین کارها را انجام می دهد، ولی حتی از نشان دادن او شرم دارند و همیشه پنهانش می کنند و گاه وجودش را انکار می نمایند.

تعبیر خواب سنجاق سر

«سنجاق سر» و همه انواع سنجاق هایی که به موی سر می زنند، خانمی است مغرور و خودخواه و بالانشین و شلخته که فقط به جاه مقام و خویش می اندیشد و هیچ هنری از او مشاهده نمی شود.

  • این آدم بیکاره همیشه مترصد است جایی شلوغ شود و آبی گل آلود گردد تا او خود را نشان بدهد و فخر بفروشد.

تعابیری که نوشته شد، برای زن و مرد یکسانند و چنانچه در رویای خویش سنجاق دیدید، با توجه به توضیحات داده شده، به راحتی می توانید تعبیر خویش را کشف کنید و این بستگی دارد به اینکه چه نوع سنجاقی در خواب ببینید.

تعبیر خواب گم شده سنجاق

گم شدن سنجاق به معنی از دست دادن همان کسی است که تعبیر سنجاق به او بر می گردد و به معنی معلق ماندن کارهایی است که او می توانست انجام دهد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب