ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

چهار − یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب دلمه

تعبیر خواب دلمه

تعبیر خواب دلمه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دلمه نصیب و قسمت است. بهره زندگی است و پول مختصری است که به بیننده خواب می افتد؛ ولی این نیز تابع شرایط خاصی است.
  • مثلا طعم و مزه دلمه
  • دوست داشتن و دوست نداشتن
  • نوع دلمه در ته می گذارد و تغییراتی ایجاد می کند.
  • هر چه بسته های دلمه بزرگتر باشد، رقم پول و روزی که نصیب بیننده خواب می شود، بزرگتر و بیشتر خواهد بود.
می دانید که دلمه انواع مختلف دارد. در میان دلمه ها دلمه بادمجان و فلفل خوب نیست.

تعبیر خواب دلمه فلفل

دلمه فلفل، پولی است که بعد از یک دوره تلخ کامی نصیب بیننده خواب می شود.

تعبیر خواب دلمه بادمجان

دلمه بادمجان مالی است که با غم و اندوه همراه می باشد.

تعبیر خواب خوردن دلمه

اگر در خواب خود دیدید سفرهای گسترده است و شما دلمه می خورید، در گسترده نعمات پروردگار عالم سهم و نصیب می گیرید و پولی به دست شما می رسد که بسته بسته، دانه دانه و اندک است؛اما متعدد و به عدد بسیار.

تعبیر خواب دلمه پیچیدن

اگر در خواب خود ببینید که خودتان دلمه می پیچید، این شما هستید که وسیله داد چنین سود و بهره ای می شود که البته خودتان از آن سهم می برید و اگر دیدید دیگری دلمه می پیچد، تعبیر همین است و فقط جای اشخاص در خواب عوض می شود.

دلمه برگ مو بهتر از دلمه های دیگر مخصوصا بهتر از دلمه کلم است؛

  • زیرا خود برگ در خواب بر کلم امتیاز دارد و کلم همانطور که خواهد آمد پیچیدگی امور است.
دلمه را از خیلی چیزهای دیگر تهیه می کنند، مثل گوجه فرنگی. تعابیر هر یک بستگی دارد به همان چیزی که دلمه را با آن پخته اند؛ ولی روی هم رفته دلمه پول و مال اندک است، اما به عدد بسیار.
 
 
چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب