ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

نوزده + هفده =

بستن
بستن

تعبیر خواب استخوان

تعبیر خواب استخوان

تعبیر خواب استخوان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت است. قوام بدن آدمی حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان.
معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند، ولی غالبا آن را (( مال )) تعبیر کرده اند، یعنی ثروتی که قوام زندگی مادی شما بر آن است.
شما به دارایی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر متکی بر دارایی خود باشد، در خواب به صورت استخوانهای بیشتر و محکمتر مجسم می شود.

تعبیر خواب «نفایس الفنون» و«ابن سیرین»

«نفایس الفنون» استخوان را مالی حرام دانسته و «ابن سیرین» فقط مال تلقی کرده است.
 
لیکن معاش آدمی کلا در خواب به صورت استخوان ظاهر می شود.
 
یافتن استخوان در خواب به دست آوردن مال است، به خصوص اگر گوشتی به آن چسبیده باشد.
اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه ای استخوان همراه گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید به وسیله کسی پولی به دست می آورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگتان می افتد.
 
داشتن استخوان در جییب تأمین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان بستگی دارد. بزرگ باشد،تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر.
 
دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از جانب شما به کسی استخوانی می دهید که گوشتی به آن چسبیده است کمک و مساعدت شما سبب می شود که آن شخص به خیر و برکت برسد و سودی ببرد.
 
چنانچه گیرنده استخوان در خواب شما ناشناس باشد، عملی که انجام می دهید، یک کار خیر عمومی است. چنانچه در خواب خود دیدید که استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پنجه پا زدید و دور انداختید، موردی پیش می آید که منع خیر می کنید. نه سودی به خودتان می رسد و نه راضی می شوید که دیگران از آن بهره مند گردند.
 
اگر در خواب ببینید استخوانی چرب است بطوریکه دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد،خواب شما می گوید از طریق غیر مجاز ،از راه حرام، نفع می برید که بعدها وجدانتان احساس ناراحتی می کند و خودتان را از انجام آن کار سرزنش خواهید کرد.

شکستن استخوان در خواب:

حال اگر در خواب دیدید استخوانتان شکسته در امر معاشتان خللی پیش می آید.
اگر کاسب هستید، به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید، از حقوق شما کاسته می شود.
ولی اگر دیدید محل شکستگی را بسته و احیانا گچ گرفته و یا چوب نهاده و با باند پانسمان کرده اید، برای شما حادثه ای پیش می آید که صرفا مالی است و احتمال ضرر و زیان نیز هست و چنانچه هشیاری به خرج دهید، می توانید آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان بپرهیزید.

بستن استخوان دیگران نیکوکاری است که از جانب کسی که شکستگی را می بندد، انجام می گیرد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب