ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

13 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب آچار

تعبیر خواب آچار

تعبیر خواب آچار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در خواب دیدن آچار بد نیست و بیشتر حکم کلید را دارد.

اگر در خواب خود ببینید به دنبال آچار می گردید، برای انجام کاری ،احیانا مشکل، به کمک محتاج می شوید.

چنانچه بیننده خواب ببیند آچاری در دست دارد ولی نمی تواند از آن استفاده کند، خواب شما می گوید از نظر قدرت بدنی توانایی دارید، لیکن تدبیر ندارید.

اگر دیدید آچاری در دست دارید اما مناسب کاری که می خواهید انجام بدهید، نیست، خواب از مشکلی خبر می دهد که حل آن مشکل در قدرت شما نیست.

داشتن آچارهای فراوان توانایی گسترده است، ولی به انبوهی مال تعبیر نمی شود.

آچار گرفتن از دیگری کمک گرفتن است و دادن آچار به دیگران خدمت به همنوع است.

گم کردن آچار در خواب خوب نیست، زیرا خواب شما می گوید در کاری حیران می مانید و سرگردانی می کشید.

اگر از کسی در خواب آچار خواستید و او آچار نامناسبی به دست شما داد، در کارتان نیرنگ می کنند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب