چگونه پنفیگوئید سیکاتریسیل چشمی (OCP) ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۶ اسفند ۱۳۹۶ | یکشنبه, 12:00 ب.ظ
OCP یک نوع کنژنکتیویت مزمن اسکارگذار با اتوایمیون است که بطور اولیه ملتحمه را درگیر میکند ولی درگیری سایر غشاهای مخاطی و در برخی موارد ...