چگونه با مشخصات ساز Castanet آشنا شویم؟

فرزاد عبداله زاده | ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | یکشنبه, 17:50 ب.ظ
Castanet از خانواده سازهای کوبه ای و ریتمیک محسوب می شود.