چگونه از جملات شرطی در زبان انگلیسی استفاده کنیم؟(قسمت ۱- شرطی نوع اول)

kh hatefi | ۵ بهمن ۱۳۹۵ | سه‌شنبه, 12:56 ب.ظ
از جمله شرطی زمانی استفاده می شود که انجام یک عمل یا رسیدن به یک هدف مشروط به انجام عملی دیگر یا وجود موقعیتی خاص ...