چگونه در باره ساز Khol مطالبی بدانیم؟

فرزاد عبداله زاده | ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | یکشنبه, 12:30 ب.ظ
khol  ساز کوبه ای متعلق به  مناطق شمالی و شرقی هند است.