چگونه می توان یک کامپیوتر را join به domain کرد ؟

نسرین الهیاری | ۱۴ تیر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 14:30 ب.ظ
چگونه می توان یک کامپیوتر را join به domain کرد ؟ مواردی که باید بعد از نصب کردن active directory چک شود هر گاه active directory نصب ...