چگونه بذر را برای کاشتن آماده نماییم؟

Khatibi | ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | یکشنبه, 14:33 ب.ظ
براي تسهيل در امر جوانه زني بذر و به منظور محافظت از بذر و جوانه آن در برابر بيماري و آفات و تسريع در رشد ...