چگونه در دانشگاه کار انجام دهیم؟

پورنصیر | ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | دوشنبه, 08:00 ق.ظ
دانشگاه نسبتا ً سخت است چون این روزها دانش‌آموز منظم است  به این معنی که دانش‌آموزی  که فقط یک دانش‌آموز طبیعی است. نمرات خوبی دریافت می‌کند ...