چگونه یک دختر قوی باشیم؟

پورنصیر | ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | دوشنبه, 08:00 ق.ظ
یک دختر، قوی شجاع، ماجراجو و قدرتمند است. او اطمینان دارد، مایل است چیزهای جدید را امتحان کند و در یادگیری مهارت های جدید پایدار است. با ...