چگونه به زندگی مورچه ها پی ببریم؟

مسعود اکبری | ۱۴ آبان ۱۳۹۵ | جمعه, 08:31 ق.ظ
شرايط زندگي مورچه   مورچه‌ها موجوداتي هستند که همه نوع آب و هوايي را مي‌توانند تحمل کنند و در تمام نقاط مثل دشت‌هاي شني، چمنزارها، کرانه درياها، ...