چگونه استفاده از پستانک در کودکان باعث ایجاد عوارض می شود؟

ناهید لاهرودی | ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 07:40 ق.ظ
وقتی پستانک در دهان کودک است او قادر نیست که اعمال و حرکات اطرافیان را تقلید کند  در گذشته آکادمی متخصصان کودک امریکا و سازمان ...