چگونه باید در مقابل رضای حق عمل کنیم؟

فریبا اصغرزاده | ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ | پنج‌شنبه, 22:00 ب.ظ
عمل کردن در مقابل رضای حق یکی از اخصال و ارزشهای والای اخلاقی – خشنودی به رضای خدا است که از آن به ((رضابه قضاءلله)) تعبیر ...