چگونه با علف کش های شیمیایی ، براساس روش مصرف و مکانیسم تاثیر بر علف های هرز آشنا شویم؟

Khatibi | ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | یکشنبه, 18:11 ب.ظ
به مواد شیمیایی که بطور انتخابی انواع بخصوصی از علف های هرز را در محصول خاصی از بین می برند علف های کش های انتخابی ...