وقتی که کامپیوتر ناگهانی و پی در پی ریستارت میشود چکار کنیم؟

mousavi | ۲۳ تیر ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 17:40 ب.ظ
وقتی که کامپیوتر ناگهانی و پی در پی ریستارت میشود چکار کنیم؟ جلوگیری از اتفاقی که علت آن نامعلوم است سخت و در بعضی مواقع آزار ...