چگونه بیماری کاتاراکت ایجاد می شود؟

مرضیه عدالت خواه | ۶ اسفند ۱۳۹۶ | یکشنبه, 03:00 ق.ظ
هر نوع کدورت عدسی را کاتاراکت گویند. کاتاراکت شایع ترین علت نابینایی قابل برگشت است و شیوع آن با افزایش سن بیشتر می شود. در ...