چگونه کراتوکونوس در چشم ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۶ اسفند ۱۳۹۶ | یکشنبه, 09:01 ق.ظ
کراتوکونوس یک بیماری دژنراتیو، غیرالتهابی و پیشرونده در قرینه است که به علت نازک و برجسته بودن پیشرونده مرکز یا اطراف مرکز قرینه منجر به ...