چگونه حاجی فیروز درست کنیم؟

رقیه انصاری | ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | شنبه, 08:00 ق.ظ
آموزش درست کردن نماد حاجی فیروز حاجی فیروز مردی است که لباسهای قرمزرنگ به تن می کند، در خیابانها می چرخد و می خواند و می ...