چگونه به اهمیت ازدواج پی ببریم؟؟

دادجویان | ۱۳ دی ۱۳۹۵ | دوشنبه, 19:45 ب.ظ
در فرهنگ لغت واژه ازدواج به معنای با هم جفت شدن،زن گرفتن،شوهر کردن،زناشویی و ازدواج به معنای جفت ها،زن ها،شوهران آمده است.که در اصطلاح بدیع ...