چگونه با یک نوجوان اخمو و غیر عادی برخورد کنیم؟

پورنصیر | ۲۱ دی ۱۳۹۹ | یکشنبه, 08:00 ق.ظ
همه ما آنجا بوده‌ایم  آن سال‌ها که هیچ چیز به نظر تو خوشایند نمی‌رسد. شما احساس خشم و سردرگمی می‌کنید  متقاعد شوید که تنها کسی هستید که ...