گام 1 - فیلم کارکرد تولید درب حلب ۵ کیلویی گرد

طرز کارکرد تولید درب حلب ۵ کیلویی گرد:

در اولین قدم ورق ها به یک اندازه و اندازه ۵ ضربه برش داده میشود.

سپس روی پالت قرار میگیرد و بعد به صورت افقی روی دستگاه قرار میگیرد .

دستگاه پرس ورق ها را یکی یکی روی ریل قرار میدهد تا برای پرس شدن آماده باشند.

بعد هر ورق ۵ درب تولید میکند و توسط فشار هوا بعد از پرس روی ریل قرار میگیرد و برای کیلر شدن دور ریل حرکت میکند.

کیلر شدن یعنی دور درب به داخل حدود ۳ میلی متر خم میشود تا داخل آن چسب زده شود.

بعد از کیلر شدن درب ها روی هم افتاده و توسط دستگاه چسب زنی داخل آنها چسب زده میشود.

در نهایت برای پخته شدن چسب به داخل کوره هدایت میشوند. بعد از درآمدن درب ها از کوره به قسمت بسته بندی انتقال داده میشوند.

 

 

اگر سوالی در مورد تولید دستگاه پرس ضربه ای درب حلبی 5 کیلویی دارید. در قسمت نظرات مطرح فرمایید.