چگونه ساز Agogô ساخته می شود؟

فرزاد عبداله زاده | ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | یکشنبه, 17:31 ب.ظ
Agogô   در زبان های رایج در غرب آفریقا به معنی زنگ است. این ساز امروزه در سراسر دنیا استفاده می شود اما منشا آن به ...