چگونه کیستون (Keystone) بزنیم ؟

سعید شاهسون | ۶ دی ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 08:13 ق.ظ
کیستون (Keystone) یک قطعه کوچک است که رابط بین پریز شبکه و کابل شبکه و نهایتا کامپیوتر هست . کیستون ها بر اساس کابل به دو ...