چگونه از جملات شرطی در زبان انگلیسی استفاده کنیم؟(قسمت ۲-شرطی نوع دوم)

kh hatefi | ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ | پنج‌شنبه, 08:06 ق.ظ
از جمله شرطی زمانی استفاده می شود که انجام یک عمل یا رسیدن به یک هدف مشروط به انجام عملی دیگر یا وجود موقعیتی خاص ...