چگونگی الستیکس (Elastix) و کدک Opus ؟

نسرین الهیاری | ۱۸ تیر ۱۳۹۵ | جمعه, 14:31 ب.ظ
چگونگی الستیکس (Elastix) و کدک Opus ؟ مقدمه همانطور که در مقاله بررسی الستیکس 4 بیان شد، الستیکس در این نسخه کدک Opus را به صورت پیش ...