چگونه از آلوده شدن سگ به بیماری جلوگیری کنیم؟

مصطفی احسانی | ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | شنبه, 08:00 ق.ظ
جلوگیری از آلوده شدن سگ به بیماری سگ ها خودرا با لیس زدن تمیز میکنند اگر سگ بیمار شود بیماری به دهان اونیز منتقل میشود. اگر در حفظ ...