چگونه هشدار های توییتر (Twitter) را فعال کنیم؟

مهدی هاتفی نیا | ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 03:00 ق.ظ
فعال کردن هشدار های توییتر (Twitter) هشدار توییتر توییتهایی است که حاوی هشدارهای ایمنی عمومی و دستورالعمل تخلیه از سازمانهای انتخابی عمومی و سازمانهای اورژانس در ...