چگونه با مشخصات ساز gambang آشنا شویم؟

فرزاد عبداله زاده | ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | جمعه, 09:30 ق.ظ
gambang سازی شبیه زیلوفن است و توسط ساکنان اندونزی و فیلپین جنوبی استفاده می شود.