چگونه ساز Batá درست می شود؟

فرزاد عبداله زاده | ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | یکشنبه, 17:12 ب.ظ
Batá drum یک ساز کوبه ای دو سر است که شبیه به ساعت شنی می باشد و یک طرف  آن بزرگتر از طرف دیگر است. این ...