چگونه جمله واره ی اسمی را در جملات انگلیسی تشخیص دهیم؟

kh hatefi | ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 06:56 ق.ظ
جمله واره ی اسمی را در جملات انگلیسی جمله واره ها (clauses) جمله واره ی وابسته ای (dependant clauses) هستند که هم دارای فاعل (subject) و ...