قانون(Canon) چگونه سازی است؟

دانشمند پاسخگو | ۹ مرداد ۱۳۹۵ | شنبه, 11:35 ق.ظ
قانون سازی است متعلق به خانوادهٔ قدیمی سیتار (Cythare)، که در سده‌های میانه تحت عنوان Canon یا miocanon به اروپا برده شد. این ساز دارای ...