چگونه مدل های تجارت الکترونیک را تحلیل و بررسی نماییم؟

حمید واحدی | ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | دوشنبه, 18:03 ب.ظ
بطور کلی واژه ی تجارت الکترونیک اشاره به معملات الکترونیکی می نماید که از طریق شبکه های ارتباطی انجام می پذیرد. در ابتدا بستر الکترونیک ...