چگونه با اناتومی و فیزیولوژی بدن انسان اشنا شویم؟

امیر فتحی | ۷ خرداد ۱۳۹۷ | دوشنبه, 15:46 ب.ظ
آموزش اعضای ساختمان بدن انسان سالم را اناتومی و تشریح و آموزش چگونگی طرز کار دستگاههای مختلف بدن انسان را فیزیولوژی می گویند. اشنایی با دستگاههای ...