چگونه با ساختار ساز Bombo legüero آشنا شویم؟

فرزاد عبداله زاده | ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 18:41 ب.ظ
Bombo legüero  از خانواده سازهای  کوبه ای و متعلق به کشور آرژانتین  است ویکی از اجزای اساسی موسیقی محلی این کشور محسوب می شود.