چگونه از حروف ربط FANBOYS مابین جملات انگلیسی استفاده کنیم ؟؟

kh hatefi | ۱۹ آبان ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 17:13 ب.ظ
  حروف ربط  For،And،Nor،But،Or، Yet ،So  که به اختصار  FANBOYS گفته می شود دو جمله مستقل را به هم وصل می کند.برای اتصال دو جمله مستقل، ابتدا ...