چگونه سیالادنیت ناشی از رادیاسیون رخ میدهد؟

مرضیه عدالت خواه | ۹ اسفند ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 07:00 ق.ظ
رادیاسیون خارجی یا درمان باید رادیواکتیو باعث التهاب غدد بزاقی همراه با آتروفی و خشکی موقت یا دائمی دهان می شود.