چگونه سیکس پک بسازیم؟ ( بخش دوم – حرکات مقدماتی )

میثم سلمانی رضائی | ۲۹ آبان ۱۳۹۵ | شنبه, 07:59 ق.ظ
  در بخش قبل ( چگونه سیکس پک بسازیم-بخش--مقدمه )به شروع یک رژیم مناسب و استارتی برای سیکس پک دار شدن با ورزش های هوازی پرداختیم ، در ...