چگونه از اخبار تکنولوژی روز آگاه باشیم ؟

دانشمند پاسخگو | ۴ تیر ۱۳۹۶ | یکشنبه, 11:04 ق.ظ
بدون تردید کمپانی گوگل یکی از بزرگترین بازی کنندگان در دنیای تکنولوژی می باشد. شاید هم بزرگترین آن ها باشد. تاثیر این کمپانی بروی اسمارت ...