چگونه مناسبت ۱۴ تیر روز قلم را بشناسیم؟

دانشمند پاسخگو | ۱۱ تیر ۱۳۹۶ | یکشنبه, 08:24 ق.ظ
روز قلم در تقویم ایران، به عنوان نمادی برای تجلیل از صاحب قلمان و آثار ایشان انتخاب شده است. در این نوشتار، به ابعاد تربیتی، ...