چکار کنیم استفاده CPU توسط سیستم به صورت ۱۰۰ درصدی نرسد ؟

النا زیدی | ۱۰ تیر ۱۳۹۵ | پنج‌شنبه, 11:31 ق.ظ
چکار کنیم استفاده CPU توسط سیستم به صورت ۱۰۰ درصدی نرسد ؟ هر سیستم اطلاعاتی برای پردازش دستورات (عملکردهای منطقی، ریاضی و ...) نیاز به یک ...