چگونه نامه هایی را نامه های اداری می نامیم؟؟

علی محمودزاده | ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | جمعه, 11:35 ق.ظ
ورقه ای که روی آن مطالبی را خطاب به کسی نویسند، رقعه، مکتوب، نوشته و یا نامه نامیده می شود و در ادبیات معانی دیگری ...