اگر بی خانمان باشید چگونه در شبهای سرد زمستان گرم بمانید؟

درهمی | ۲ بهمن ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 08:00 ق.ظ
اگر بی خانمان باشید چگونه در شبهای سرد زمستان  گرم بمانید؟ در ماه های سرد زمستان ، گرم ماندن در خیابان می تواند بسیار دشوار باشد. ...