چگونه خانم ها و آقایان خوش لباس سرکار می روند؟

azarmir | ۳ اسفند ۱۳۹۶ | پنج‌شنبه, 11:00 ق.ظ
می گویند وقتی برای مصاحبه شغلی می روید ، حسابی به تیپ و قیافه تان برسید و بهترین لباس هایتان را بپوشید گرچه توانایی های ...