چگونه متن خطا ها و بخش هایی که در ویندوز انتخاب نمیشود را براحتی کپی کنیم؟

النا زیدی | ۱۹ تیر ۱۳۹۵ | شنبه, 10:14 ق.ظ
چگونه متن خطا ها و بخش هایی که در ویندوز انتخاب نمیشود را براحتی کپی کنیم؟ در برخی اوقات ما با ارور هایی در ویندوز مواجه ...